הקונפדרציה הישראלית-פלסטינית – חזון ומשימה

אנחנו מאמינים שישראלים ופלסטינים צריכים לחיות יחד בשלום בחברה דמוקרטית שוויונית ופתוחה שיש בה כבוד הדדי, חופש ביטוי וחופש דת. אנו מאמינים שהקשר ההיסטורי בין שני העמים לאדמת ישראל ופלסטין הוא חלק אינטגרלי מזהותם ושיש לכבדו.

המטרה שלנו היא ליצור ממשלה דמוקרטית משותפת לתושבי ישראל, הגדה המערבית ורצועת עזה. אנו מאמינים שעל הממשלה הזו להיות עצמאית ולפעול בנפרד מממשלת ישראל ומהממשלה הפלסטינית. איננו מעוניינים בפירוק הממשלות הללו, אלא בעבודה משותפת עמן לקידום שלום ושגשוג. אנחנו סבורים שהחוקה המתפרסמת באתר www.ipconfederation.org תוכל לספק מענה לצרכים הלגיטימיים של ישראלים ופלסטינים.

עמדתנו ביחס לפתרון “שתי מדינות לשני עמים”

פתרון שתי המדינות אינו מעשי. היו ניסיונות רבים לחתור אליו, וכולם הסתכמו ביותר אלימות ובפחות שלום בין ישראלים לפלסטינים, וכל זאת מבלי להשיג את המטרה.

עמדתנו ביחס לפתרון “מדינה אחת לשני עמים”

פתרון המדינה האחת אינו מעשי בשל הרגשות הלאומניים העזים הן בקרב הישראלים והפלסטינים והן בקרב הממשלות שלהם.