1) האם אני יכול לקבל הסבר תמציתי לגבי מזה הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית 
?

עקרונית, הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית היא ממשלה שלישית של העם הישראלי והפלשתיני ביחד. קונפדרציה כזאת אינה מבטלת ממשלה ישראלית או פלשתינית. הממשלה הישראלית והממשלה הפלשתינית תשארנה הממשלות של העם הישראלי ושל העם הפלשתיני. העמים הישראלי והפלשתיני ומוסדותיהם יישארו כפופים לסמכויות ולחוקים של ממשלותיהם. אך, הקונפדרציה תהווה ממשלה שלישית המייצגת את העם הישראלי והפלשתיני ביחד.

בהתאם לחוקה של הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית יהיו 300 חברי בית נבחרים המייצגים 300 מחוזות בחירה בכל שטח של מדינת ישראל, הגדה המערבית ורצועת עזה. כדי ש-300 הנציגים יוכלו להעביר חוק כלשהוא, יהיה צורך ש-55% מחברי בית הנבחרים הישראליים ו-55% מחברי בית הנבחרים הפלשתינאים להצביע “כן” לטובת החוק הנדון. לממשלות ישראל ופלשתינה הנפרדות תהיה זכות ווטו לגבי כל חוק כזה. במקרה שאחת מממשלות אלה תפעיל את זכות הווטו שלה, הצעת החוק לא תוכל להפוך לחוק. אך, במידה והן לא יפעילו זכות זו, הצעת החוק תהפוך לחוק. אנו ממליצים לך לקרוא את הנוסח המלא של חוקת הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית כפי שהיא זמינה באתר זה.

2) מי רשאי להצביע בבחירות לקונפדרציה הישראלית-פלשתינית ?

בהתאם לחוקת הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית, הבחירות תתקיימנה בשטחי מדינת ישראל ובשטחי המדינה הפלשתינית. על מנת שיהיה רשאי להצביע, על הבוחר להיות אזרח של מדינת ישראל או של מדינת פלשתין ולהיות בן 18 שנה לפחות. על המצביע להיות, בעת ההצבעה, תושב של מדינת ישראל או של מדינת פלשתין ועליו להימצא, בעת הצבעתו, מבחינה פיזית, בשטח של מדינת ישראל או של מדינת פלשתין.

3) מהו המיקום הגיאוגרפי של הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית ?

המיקום הגיאוגרפי של הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית הוא כל השטח של מדינת ישראל (כולל הגולן), הגדה המערבית ורצועת עזה. לשטחים אלה מתייחסת החוקה בתור “ישראל” ו-“פלשתינה”.

4) מי רשאי להציג מועמדות לבית הנבחרים של הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית ?

כדי שיוכל להיבחר בתור חבר בית הנבחרים, על האדם להיות לפחות בן 21 שנה, אזרח של ישראל או של פלשתין ולהתגורר, לפחות במשך 180 יום לפני תאריך הבחירות, באותו מחוז בחירות בו הוא או היא הגיש/ה את מועמדותו/ה.

5) מי רשאי להציג מועמדות לנשיא או סגן נשיא של הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית ?

הנשיא וסגן הנשיא של הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית חייבים להיות אזרחים של ישראל או של פלשתין והם חייבים להיות לפחות בני 35 שנה. הנשיא משרת במשך שנתיים והוא מבצע רוטציה עם סגן הנשיא בתום שנתיים אלה. במקרה שהנשיא הוא אזרח פלשתיני, על סגן הנשיא להיות אזרח ישראלי. האדם שקיבל את מירב הקולות יהיה גם האדם הראשון אשר ישרת בתור נשיא. האדם השני אשר קיבל את מספר הקולות הגדול ביותר השני, אך שאזרחותו שונה מאזרחותו של הנשיא הנבחר, יבחר בתור סגן נשיא. שניהם, הנשיא וסגן הנשיא , חייבים להיות תושבי ישראל או פלשתין לפחות במשך 180 יום לפני הבחירות.

6) מה קורא במידה שממשלת ישראל או פלשתין מערערת על התוצאות של הבחירות ?

הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית היא ישות עצמאית. היא אינה ישראלית או פלשתינית באופן בלעדי. זאת היא הממשלה השלישית המורכבת מישראלים ומפלשתינים. איננו מתכוונים להחליף את ממשלת ישראל ו/או את ממשלת פלשתין. אנו מאמינים שהכוח הפוליטי שלנו יהיה תלוי בתמיכה עממית מקומית ובתמיכה בינלאומית. במקרה ונהייה מסוגלים להבטיח הצבעה ותמיכה של הישראלים ושל הפלשתינים ולהשיג תמיכה בינלאומית, נהיה גם מסוגלים להעביר חקיקה בעלת אופי חיוני. אנו מאמינים שממשלות ישראל ופלשתין יבינו מהוא השירות הגדול והזדמנויות אותם נוכל להעניק לבני העם שלהם ולכן, ממשלות אלה תתמוכנה, לבסוף, בקונפדרציה הישראלית-פלשתינית.

7) מה יקרה אם ממשלות ישראל ופלשתין יתעלמו מהתוצאות של הבחירות ?

ממשלות ישראל ופלשתין לא תוכלנה להתעלם מהתוצאות אם נשיג מספיק תמיכה עממית. במקרה שנקבל תמיכה מהפלשתינים, מהישראלים ומהקהילה הבינלאומית, ממשלות אלה תאלצנה לבדוק ברצינות את האופציות אותן אנו מציעים.

8) כיצד תמנעו זיופים בבחירות ?

אנו לא מצפים לכך שיהיו אנשים רבים שיהיו מעוניינים לשנות את התוצאות לכאן או לכאן. אנשים מסוימים עלולים לרצות למנוע את הבחירות באופן מוחלט. אנו יצרנו שכבות מרובות ואלטרנטיביות של בטיחות כדי למנוע פריצות לרשת או התנהגות פסולה אחרת מול השרתים שלנו. אנו משתמשים בשיטות שונות כגון משלוח בדואר וראיון באמצעות טלפון ובדיקות אישיות כדי להבטיח שאלה שנרשמו בתור מועמדים ובתור מצביעים יספקו לנו מידע מהימן.

 הרעיון של הצבעה מקוונת התקבל על ידי מדינות רבות ותאגידים בינלאומיים בעולם. גם בחירות מקובלות אינן בטוחות ב-100%. אנו משוכנעים שהמערכת שלנו תהיה בטוחה לפחות כמו או אפילו יותר מאשר הצבעה מקובלת.

9) האם יהיה מספר זהה של חברי בית הנבחרים ישראליים ופלשתיניים ?

המספר הצפוי של מחוזות פלשתיניים וחברי בית הנבחרים לקראת הבחירות ב-12 בדצמבר 2012 יהיה בערך 107, כאשר מספר זה מתבסס על אוכלוסייה פלשתינית של כ-4 מיליון תושבים. המספר הכולל של מחוזות ישראליים וחברי בית הנבחרים יהיה כ-193, כאשר מספר זה מבוסס על אוכלוסיה של כ-7.5 מיליון ישראלים. אנו השתמשנו במספרים כפי שסופקו לנו על ידי לשכות הסטטיסטיקה הממשלתיות של פלשתין ושל ישראל. מספרים אלה עלולים להשתנות במעט במקרה שיהיו שינוי באוכלוסייה יחסית. אך, חשוב מאוד לזכור שכדי להעביר חקיקה, המספר הכולל של חברי בית הנבחרים הישראליים או הפלשתיניים אינו בעל משמעות. מה שחשוב לזכור הוא ש-55% מבין חברי בית הנבחרים הישראליים ו-55% מבין חברי בית הנבחרים הפלשתינים חייבים להצביע “כן” ולכן, אפילו אם לישראליים יהיו יותר נציגים בפועל, הם לא יוכלו להעביר חקיקה מבלי שלפחות 55% מבין חברי הפרלמנט הפלשתיניים יסכימו לכך. מספר הנציגים הישראליים והפלשתיניים בבית הנבחרים יכול להשתנות בעתיד, בהתאם לגידול האוכלוסייה של כל צד.

10) היכן ייפגשו חברי בית הנבחרים וכיצד הם יצביעו וידונו על החקיקה

בהתחלה, ייפגשו חברי בית הנבחרים וכל הקונפדרציה באמצעות האינטרנט ובאמצעותה הם ידונו בענייניהם. אנו מאמינים שהאינטרנט יעזור לנו להתגבר על כל הגבלות תנועה או מועדים שבפניהם עלולים לעמוד חברי בית הנבחרים. בנוסף לכך, הדיונים וההצבעות יהיו שקופים לחלוטין. כל העולם יוכל לעיין בדיונים ולראות כיצד הצביע כל אחד מחברי בית הנבחרים.

 11) האם חברי בית הנבחרים והקונפדרציה יקבלו תמורה על עבודתם ?

חברי בית הנבחרים והקונפדרציה לא יקבלו, בהתחלה, כל תמורה על פעילותם. אך, במקרה שהקונפדרציה תצליח לאסוף מספיק כספים כדי לפצות את החברים שלה, אז חברי בית הנבחרים יוכלו להצביע לזכות תשלום לחברי הקונפדרציה.

12) האם ישראלי יהיה רשאי להצביע עבור פלשתיני? או פלשתיני עבור ישראלי ?

הבחירות מבוססות על מחוזות. אדם יהיה רשאי להצביע עבור כל מועמד מהמחוז שלו, מבלי להתייחס ללאומיות שלו.

13) מה קורא במחוז שבו גרים אזרחים ישראליים ופלשתיניים ?

אדם יהיה רשאי להצביע במחוז שלו לכל מועמד הרצוי לו, ללא קשר ללאומיותו של המועמד או של המצביע.

14) אם ישראלים ופלשתינים המתגוררים מחוץ לישראל או לפלשתין רשאים להצביע ?

לא. כדי להצביע, על האדם להיות אזרח של פלשתינה או של ישראל ועליו להתגורר, במחוז הבחירה לפחות במשך 6 חדשים.

15) האם אדם יכול להיות מועמד, במקביל, לנשיא ולבית הנבחרים ?

כן, אך במידה שהוא יבחר בתור נשיא או בתור סגן נשיא ובתור חבר בית הנבחרים במקביל, יהיה עליו לבחור. הוא איננו יכול לשרת, במקביל, בתור נשיא או סגן נשיא ובתור חבר בית הנבחרים.

16) מדוע הקונפדרציה עשויה להצליח לעשות שלום כאשר ממשלות ישראל ופלשתין לא הצליחו בכך ?

הגישה המקובלת: ממשלות ישראל ופלשתין פועלות האחת מול השנייה בתור אויבים. הגישה של IPC – אנחנו ממשל בלתי תלוי עבור הפלשתינים והישראלים יחדיו. אנו חייבים לפתור כל בעיה בדרך שתהיה קבילה על שני הצדדים. הגישה המקובלת: ממשלות ישראל ופלשתין מקדישות רק חלק קטן מאוד מזמנן לענייני השלום. הגישה של IPC – ממשלת IPC תקדיש 100% מזמנה לעניין השלום. הגישה המקובלת- לממשלת ישראל ולממשלת פלשתין יש תפקידים כפולים שהם לפעמים אפילו מתנגשים זה בזה. פעמים רבות חייבות ממשלות אלה לספק את הבוחרים שלהם הדורשים שממשלתם תהיה “קשוחה” מול הצד השני, ובדרך זו קשה לממשלות אלה לפעול לכיוון השלום ולהיות “קשוחים” מאידך. הגישה של – IPC הבוחרים של IPC הם פלשתינים וישראלים המבקשים רק דבר אחד: “שלום”. אין לנו תפקידים כפולים או מתנגשים.. הגישה המקובלת- פעמים רבות,תוך כדי דיוני השלום, הדיונים בין ממשלות ישראל ופלשתין מהווים, בעצמם, זרז של אלימות. האלימות משמשת, לעתים קרובות מאוד, בתור אמצעי להורדת דיוני השלום מהפסים או הסכמים בין שני הצדדים. הגישה של IPC – ישיבות החקיקה של IPC יתקיימו, בין 300 חברי בית הנבחרים, ברמה יום-יומית. המפגשים וההצבעות יהיו, בדרך כלל, יום-יומיים ושגרתיים. לא נראה לנו שהן יטפלו בעניינים אולטימטיביים ולכן הם לא ימשכו שום המאמצים להורדה מהפסים. העניינים האולטימטיביים ייפתרו בצורה איטית

17) כיצד תוכל הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית לפתור בעיות קשות כגון כיבוש, ירושלים, פליטים וטרור ?

איננו יודעים כיצד תבחר הקונפדרציה לטפל בבעיות אלה. אך מה שאנו כן יודעים, הוא שבידי הקונפדרציה ימצאו כלים מסוימים שלא עמדו, לעולם, לרשותם של ממשלות ישראל ופלשתין. כלים אלה יגדילו את האפשרות ש-IPC תהיה מסוגלת להתעמת עם בעיות כאלה ולפתור אותן.

1) אובייקטיביות – מאחר ו-IPC היא ממשלה עצמאית עבור הישראלים והפלשתינים ביחד, היא תוכננה כך שהיא תביא תועלת לשני הצדדים ולא רק לאחד מבין הצדדים. בתור כזאת, הראיונות שלה לפתרון הבעיות חייבים להיות קבילים על שני הצדדים גם יחד. pan>

2) כושר הישרדות  – IPC תוכננה, בלעדית, כדי לנהל משא ומתן וכדי ליצור הסכמה בין חברי בית הנבחרים. ל-IPC אין שום מטרות אחרות פרט לדיון על בעיות אלה ופתרונן בדרך השלום. המטרה הבלעדית של IPC היא להשיג שלום.

3) גמישות – מאחר ש-IPC היא ממשלה עצמאית עבור הישראלים והפלשתינים ביחד, יש לה גמישות גבוהה הרבה יותר כדי להמליץ על פתרונות חדשניים או חלקיים אשר לא הועלו על ידי הממשלה הישראלית ו/או הממשלה הפלשתינית.

4) נגישות – מאחר ו-IPC מורכבת מפלשתינים ומישראלים ביחד, תהיה לה נגישות גדולה יותר לממשלות ועמים המסורבים כיום לאחד מהצדדים או על ידי שני הצדדים גם יחד. an>

18) אם אינני מאמין להם, כיצד אוכל להשתתף באותה ממשלה ביחד איתם ?

ממשלת הקונפדרציה יוצרה בדרך הדורשת שיתוף פעולה מלא. אנו יצרנו שכבות רבות של בדיקות ומאזנים כדי שצד אחד לא יוכל לזכות בעדיפות על הצד השני. שיטת ממשל זו דורשת שיתוף פעולה של שני הצדדים, ללא שיתוף פעולה, דבר לא יתבצע. לדוגמה, כדי להעביר חקיקה, יהיה צורך שלפחות 55% מחברי בית הנבחרים הישראליים ו-55% מחברי בית הנבחרים הפלשתינים יצביעו “כן” לגבי החקיקה הנדונה. במקרה שאחד מהצדדים אינו מסכים לחקיקה כזאת, היא אינה יכולה לעבור. בהמשך, ניתנה לראשי המדינה הישראלי והפלשתיני הזכות להגיש ווטו. במקרה ואחד מביניהם מתנגד לחקיקה, היא אינה יכולה לעבור. ישנן עוד דוגמאות רבות אותן אנו יכולים לצטט כדי להציג כיצד תומכת החוקה שלנו בבדיקות ובאיזונים. אנא, קרא את כל החוקה שלנו. תגלה שאנו רגישים מאוד בענייני שיווין ושיתוף פעולה.

19) האם זה סביר שאנשים מחוץ לאזור יכתיבו קונפדרציה?

בכל תקופת ההיסטוריה ועד היום, ניסו עמים, ממשלות וסמכויות אחרות מכל העולם להשפיע על אירועים המתרחשים באזור זה. למעשה, היוזמה להקמת מדינת ישראל באה מחוץ לאזור זה. הסכסוך הישראלי-פלשתיני גדל לממדים עולמיים. עמים בכל העולם מושפעים מסכסוך זה. סכסוך זה נדון ונכתב עליו, מדי יום ביומו, בכל אמצעי התקשורת בעולם. ישראלים ופלשתינים מפוזרים בכל העולם ויש להם קשרים רגשיים, פוליטיים וכלכליים חזקים לאזור זה. ממשלות ואנשים פרטיים בכל העולם משדלים , ללא הפסק, את ממשלותיהם במאמץ להשפיע על החלטות באזור זה. ממשלות ישראל ופלשתין לא הצליחו, במשך עשורים רבים, להגיע להחלטות ובמקרים רבים הפכו את העניינים לגרועים עוד יותר. הארגון שלנו מורכב מפלשתינים, ישראלים ואנשים בעלי רקע ודת אחרים. אנו מאמינים שלפעמים גישה הוגנת וסבירה משתפרת כאשר אנו מביטים מבחוץ פנימה. הישראלים והפלשתינים מושקעים, לעתים קרובות, בתוך הסכסוך עצמו וקשה להם לראות את הדברים בצורה אובייקטיבית. אנו גאים על כך שהצלחנו להציע מנגנון העשוי לעזור בפתרון הסכסוך.

20) מי נחשב לאזרח פלשתיני ?

אזרח פלשתיני הוא אדם המוכר על ידי החוק הפלשתיני בתור אזרח של פלשתין.

21) מי נחשב לאזרח ישראלי ?

אזרח ישראלי הוא אדם המוכר על ידי החוק הישראלי בתור אזרח של ישראל.

22) האם ניתן לשנות את החוקה ?

כן. בית הנבחרים של הקונפדרציה הישראלית-פלשתינית רשאי לעדכן את החוקה בתנאי שהעדכון המוצא עובר הצבעה של חברי בית הנבחרים הישראלי והפלשתיני כמתואר למעלה.

23) מה אוכל לעשות כדי לעזור ?

במידה ואתה תושב האזור ואתה אזרח של ישראל או של פלשתין, אתה רשאי להירשם בתור מצביע ואתה גם יכול להירשם בתור מועמד לבית הנבחרים או לנשיאות. במידה ואתה מתגורר מחוץ לישראל או פלשתין, תוכל לעודד את אלה שאתה מכיר בישראל או בפלשתין כדי להירשם להצבעה ולמועמדות לבית הנבחרים או לנשיאות. למד על הנושא. קרא את כל החומר שלנו. אנו מאמינים שככמה שאתה קורא יותר, כך הראיון של הקונפדרציה יהפוך, כלפיך, למושך יותר. ללא התחשבות במקום בו אתה מתגורר, אנו זקוקים לתמיכה כלכלית. תוכל לתרום בצורה מכוונת. אנא, עבור ל-“עמוד התרומות” ועזור ליצור היסטוריה.

Recording of the April 14, 2024, simulation with Ziad AbuZayyad

Recording of the April 14, 2024, simulation with Ziad AbuZayyad

Josef AvesarApr 14, 20241 min read

Ninety Four percent of the participants supported a common federal government for the people of Israel and Palestine. The IPC parliament ratified a constitution, voted to give a veto power to the Israeli and Palestinian governments on issues in which they are indispensable and voted to make peace with Iran, Lebanon, and Syria. It also voted to rebuild Gaza and Southern Israel as well as creating a Joint Economic Zone…

Recording of the March 31, 2024, simulation with Professor David Mednicoff

Recording of the March 31, 2024, simulation with Professor David Mednicoff

Josef AvesarMar 31, 20241 min read

Ninety five percent of the participants who voted supported a common Federal government for the people of Israel Palestine to make peace. The IPC parliament voted to ratify the constitution, give the Israeli and Palestinian government a veto power on…

Recording of the IPC simulation of March 17, 2024, with Mona Ali Khalil and Jeff Warner.

Recording of the IPC simulation of March 17, 2024, with Mona Ali Khalil and Jeff Warner.

Josef AvesarMar 17, 20241 min read

We conducted a survey in which 97 percent of the participants voted in favor of establishing a common federal government for Israel and Palestine. The IPC parliament has passed legislation to end the war between Hamas and Israel and to…

Recording of the March 3, 2024 simulation with Josef Avesar

Recording of the March 3, 2024 simulation with Josef Avesar

Josef AvesarMar 3, 20241 min read

Ninety-five percent of the participants who voted agreed that an Israeli-Palestinian Confederation is the best way to achieve peace. The parliament passed a constitution, agreed to grant veto power to the Israeli and Palestinian governments, decided to incorporate teachings of…

Recording of the February 18, 2024, simulation with Ofer Ashkenazi

Recording of the February 18, 2024, simulation with Ofer Ashkenazi

Josef AvesarFeb 18, 20241 min read

https://youtu.be/AfLYjNpKIPE?si=USfOKir4znnyGAaF